ميني چيلر يا چيلر آپارتماني يكي از به روز ترين سيستم هاي تهويه مطبوع در جهان است . ميني چيلر ها كه به صورت يك آبسردكن كوچك عمل مي كنند در تراس يا پشت بام ساختمان نصب مي شوند . در مكان هايي كه نياز به تهويه هوا وجود دارد نيز فنكويل هاي سقفي مخفي و يا كستي و نيز در موارد بسيار نادر و خاص فنكويل هاي زميني نصب مي گردد.يك زوج لوله ۵ لايه رفت-برگشت براي هر فنكويل در زير سقف ها (و در صورت استفاده از فنكويل زميني زير كف ) تعبيه مي شود كه فنكويل ها را به يك كلكتور آب رفت و برگشت متصل مي كند . اين كلكتور به يك زوج لوله متصل و به ميني چيلر وصل مي شود. اين سيستم يكبار آبگيري ميشود و آب موجود در لوله ها توسط ميني چيلر خنك ميگردد. آب سرد شده به داخل فنكويل ها هدايت مي شود و سرماي خود را به محيط منتقل مي كند.

از مزاياي اين سيستم مي توان به دو فصل بودن ، استقلال دماي اتاق ها از يكديگر ، استقلال كامل هزينه واحدها از يكئيگر ،مناسب بودن براي مناطق خشك ، عدم انتقال صداي اتاق ها به يكديگر ، مصرف برق پايين ، عدم و جود سرو صداي حركت باد بدليل حذف كانال ، قابليت توليد به صورت تروپيكال و اينورتر ، عدم نياز به نگهداري اشاره كرد.

تنها عيب اين سيستم هزينه اوليه نسبتا بالاي آن است .